لازم است که مدیر فروشگاه از بازدید کنندگان یک آمار جهت آنالیز بخش های مختلف سایت داشته باشد.

بدین منظور ما آموزش زیر را برای اطلاع از آمار بازدید کنندگان از سایت:

http://www.histats.com

را قرارداده ایم

ابتدا در این سایت ثبت نام نموده و سایت خود را به این سایت بشناسانید سپس آموزش زیر را دنبال نمایید

بعد از فعال کردن ماژول آمار بازدید ، کد های لازم را از سایت دریافت کرده و جای گذاری نمایید و در پایان نیز ذخیره کنید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ورد سایت می باشد.