جهت وارد کردن مشخصات خاصی برای یک محصول میتوانید به شیوه زیر انجام دهید

وارد مشخصات شده و اضافه کنید را کلیک نمایید

نامی را وارد و ذخیره نمایید (مطابق شکل)

سپس برروی گرینه ها کلیک کرده و گزینه جدید را انتخاب نمایید

بعد از وارد کردن اطلاعات همه صفحات را ذخیره کنید 

حال به ورود محصولات بروید و محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید

از سمت چپ برروی مشخصات کلیک کرده و اضافه کردن را بزنید

و در پایان صفحه را ذخیره نمایید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ورد سایت می باشد.