جهت اعمال تخفیف برروی محصول یا فاکتور یا دسته بندی یا .... بخش آموزش تخفیف را دنبال کنید

بعد از ورود به بخش تخفیفات بر روی اضافه کردن کلیک نمایید تا بتوانید تخفیف خود را بسازید

می توانید نوع تخفیف را مشخص کنید که به کدام بخش میخواهید اعمال شود

مقدار درصد یا مبلغ تخفیف و درصورت تمایل تاریخ شروع یا پایان را تعیین کنید و ذخیره نمایید

در صورتی که تخفیف را به یک محصول اعمال کرده باشید ادامه آموزش را دنبال نمایید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ورد سایت می باشد.