: وارد مدیریت تولید کنندگان می شوید

  : گزینه اضافه کردن جدید را کلیک می کنید.

 : نام تولید کننده را وارد کنید .                                                           : توضیحات تولید کننده را وارد کنید.
:مدل نمایش باکس تولید کننده را تعیین کنید.                                         : لوگو یا آیکن تولید کننده را آپلود نمایید .
 : محدوده قیمت .... ....                        : ترتیب نمایش ..... ... ...
: ذخیره کامل اطلاعات 
برای وصل کردن محصول به تولید کننده وارد مدیریت محصولات می شوید.

 : روی دکمه ی اضافه کردن میزنید

 :تولید کننده ی مورد نظر خود را انتخاب کرده

 : دکمه درج را کلیک می کنید.

 : دخیره ی کامل اطلاعات

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ورد سایت می باشد.